Financiën

Het organiseren van de maandelijkse sing-in kost bijna € 3.000,-.

Hiernaast de gegevens op basis van gemiddelden over 2016. Deze geven een overzicht van de opbrengsten en kosten voor een gewone sing-in maand. Hierin is geen rekening gehouden met de jaarlijkse Kerst sing-in.

 

Kosten

Huur Basiliek € 935
Licht en geluid € 617
Afschrijvingen € 37
Overig € 1.336
Totaal  € 2.925

Opbrengsten

Collecten € 2.527
Automatisch incasso € 476
Giften € 72
Overig € 15
Totaal € 3.090

Geen winstoogmerk

Stichting Sing-In Veenendaal heeft geen winstoogmerk.

Klik hieronder voor meer informatie over het bestuur en de statuten.

Met het behaalde positieve resultaat zal de continuïteit van de sing-in worden gewaarborgd.

Voor de volledige ANBI publicatie van de sing-in klik hier.

Jaarlijks wordt onze administratie gecontroleerd door een accountant.
Wilt u meer informatie over de financiën van de Stichting Sing-In Veenendaal? Neem dan contact met ons op.

 

Pin It on Pinterest