Het bestuur (de werkgroep) bestaat uit een aantal enthousiaste christenen die het als een uitdaging zien om de Here Jezus bekend te maken onder de mensen. Wij geloven dat Hij Gods Zoon is en een plan heeft voor elk mens hier op aarde. Twee keer per maand komt het bestuur samen. De week voor de sing-in voor een bidstond en de maandagavond na de sing-in voor een evaluatie en bestuursvergadering

Bestuur

De werkgroep bestaat momenteel uit:

  • Allard Blankenstijn voorzitter
  • Pieter Smit secretaris
  • Martijn van Goch penningmeester
  • Nelinda Troost muziekgroep
  • Petra van de Haar algemeen bestuurslid/gebedsteam
  • Lian Hoogendoorn algemeen bestuurslid/kookteam

Vermogen

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:

  • subsidies en donaties
  • schenkingen, erfstellingen en legaten
  • alle andere verkrijgingen en baten

De stichting heeft geen winstoogmerk. De eventueel met een sing-in behaalde exploitatieoverschotten zullen volledig ten behoeve van de stichting komen. De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de continuïteit van de stichting. Meer over onze financiën > De statuten zijn op verzoek in te zien. Klik hier om contact op te nemen.

Pin It on Pinterest