Promotie voor en na de sing-in

Evangelisatie

Elke maand staat er in de foyer een informatiepunt. Hier kunt u allerlei GRATIS evangelisatiemateriaal vinden, wat u mee mag nemen om zelf te lezen of om uit te delen. Hier kunt u ook terecht voor de incassokaartjes als u dit evangelisatiewerk eenmalig of periodiek wilt steunen.

Uw activiteit promoten

Regelmatig krijgen wij aanvragen van diverse organisaties met de vraag of ze bij de sing-in hun activiteit mogen promoten. Om de overlast voor de bezoeker en de omwonenden te beperken hebben wij daar een aantal regels voor.

Wat is mogelijk?

 • Flyers neerleggen op de tafel in de foyer bij het informatiepunt. (vooraf aanvragen per mail – maximaal 3 organisaties per sing-in)
 • Met maximaal 2 personen per organisatie aanwezig zijn in de foyer voorafgaand en na afloop van de sing-in. Dit dient wel vooraf aangevraagd te worden via info@singin.nl.
  We verwachten dat jullie uiterlijk om 16:20 en/of 18.50 uur aanwezig zijn en na afloop helpen met opruimen. Bij de tafel die dan voor jullie klaar zal staan in de foyer is het mogelijk om een roll-banner te plaatsen (maximaal 1 roll-banner per sing-in en niet groter dan 85 x 210 cm; maximaal 2 organisaties per keer).
 • Passief flyeren bij binnenkomst aan de bezoekers in de foyer. (Passief = niet aan iedereen uitdelen, maar alleen aan de doelgroep / geïnteresseerden als ze naar je toe komen. Uitdelen met max. 2 personen.).

Wat is niet mogelijk?

 • Flyeren als de sing-in afgelopen is.
 • Materialen op de stoelen neerleggen.
 • Fondswervende activiteiten.
 • Video van uw activiteit laten zien.
 • Het vertonen van uw activiteit in de presentatie op de schermen in de foyer en de grote zaal is niet meer mogelijk.
 • Posters ophangen in de foyer.
 • Flyeren buiten het gebouw. Niet op eigen terrein van De Basiliek en niet op openbare, gemeentegrond. Flyeren op openbaar terrein in Veenendaal is gebonden aan regels: https://www.veenendaal.nl/reclamefolders-samples-flyers-verspreiden/ 

Wat zijn de spelregels?

 • Promotie is mogelijk voor activiteiten die niet in strijd zijn met de doelstelling van de sing-in en geen winstoogmerk hebben. (Goede doelen met ANBI status of CBF keurmerk of activiteiten met evangelisatie als primaire doel in de regio.)
 • Aanvragen dienen uiterlijk op de zondag voorafgaand aan de sing-in binnen zijn.
 • Passief flyeren bij binnenkomst met maximaal 2 personen per organisatie.
 • Als u aan het begin passief flyers uitdeelt in de foyer, verwachten we dat u na afloop uw eigen materialen opruimt en meehelpt met het schoonmaken van de zaal en foyer (achtergebleven flyers en ander afval zowel binnen als buiten oprapen / vegen).