Financiën

Het organiseren van de maandelijkse sing-in kost bijna € 3.000,-.

Hiernaast de gegevens op basis van gemiddelden over 2017. Deze geven een overzicht van de opbrengsten en kosten voor een gewone sing-in maand. Hierin is geen rekening gehouden met de jaarlijkse Kerst sing-in.

 

Kosten

Huur locatie en techniek € 1.739
Afschrijvingen € 267
Overig € 966
Totaal  € 2.972

Opbrengsten

Collecten € 2.287
Incasso € 480
Giften € 72
Overig € 6
Totaal € 2.845

Geen winstoogmerk

Stichting Sing-In Veenendaal heeft geen winstoogmerk.

Klik hieronder voor meer informatie over het bestuur en de statuten.

Met het behaalde positieve resultaat zal de continuïteit van de sing-in worden gewaarborgd.

Voor de volledige ANBI publicatie van de sing-in klik hier.

Jaarlijks wordt onze administratie gecontroleerd door een kascontrolecommissie.
Wilt u meer informatie over de financiën van de Stichting Sing-In Veenendaal? Neem dan contact met ons op.