Kosten en opbrengsten Sing-in Veenendaal

Financiën

Het organiseren van de maandelijkse Sing-in kost ruim € 3.200,-.

Hiernaast de gegevens op basis van gemiddelden over 2023. Deze geven een overzicht van de opbrengsten en kosten voor een gewone Sing-in maand. Hierin is geen rekening gehouden met de jaarlijkse kerst Sing-in; de opbrengst van de Kerst Sing-in is ongeveer € 5.500,-. Dit bedrag is niet meegenomen in het overzicht.

 

Kosten

Locatie en techniek € 2.100
Overig € 1.100
Totaal  € 3.200

Opbrengsten

Collecten en incasso € 1.800
Overig € 500
Totaal € 2.300

Geen winstoogmerk

Stichting Sing-In Veenendaal heeft geen winstoogmerk.

Klik hieronder voor meer informatie over het bestuur en de statuten.

Met het behaalde resultaat zal de continuïteit van de Sing-in voorlopig nog worden gewaarborgd.

Voor de volledige ANBI publicatie van de Sing-in klik hier.

Jaarlijks wordt onze administratie gecontroleerd door een kascontrolecommissie.
Wilt u meer informatie over de financiën van de Stichting Sing-in Veenendaal? Neem dan contact met ons op.

 

Vermogen

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:

  • subsidies en donaties
  • schenkingen, erfstellingen en legaten
  • alle andere verkrijgingen en baten

De stichting heeft geen winstoogmerk. De eventueel met een Sing-in behaalde exploitatieoverschotten zullen volledig ten behoeve van de stichting komen. De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de continuïteit van de stichting. De statuten zijn op verzoek in te zien. Klik hier om contact op te nemen.