Financiën

Het organiseren van de maandelijkse sing-in kost ruim € 3.200,-.

Hiernaast de gegevens op basis van gemiddelden over 2018. Deze geven een overzicht van de opbrengsten en kosten voor een gewone sing-in maand. Hierin is geen rekening gehouden met de jaarlijkse Kerst sing-in.

 

Kosten

Huur locatie en techniek € 1.670
Overig € 1.555
Totaal  € 3.225

Opbrengsten

Collecten en incasso € 2.660
Overig € 130
Totaal € 2.790

Geen winstoogmerk

Stichting Sing-In Veenendaal heeft geen winstoogmerk.

Klik hieronder voor meer informatie over het bestuur en de statuten.

Met het behaalde positieve resultaat zal de continuïteit van de sing-in worden gewaarborgd.

Voor de volledige ANBI publicatie van de sing-in klik hier.

Jaarlijks wordt onze administratie gecontroleerd door een kascontrolecommissie.
Wilt u meer informatie over de financiën van de Stichting Sing-In Veenendaal? Neem dan contact met ons op.