Gebedspunt

Voor wie?

Voor jou!

Wanneer?

Tijdens of na afloop van de Sing-in.

Waarom?

Omdat alleen bidden soms moeilijk kan zijn en samen bidden zo verrijkend en vertroostend is!

Tijdens de Sing-in is er ook aandacht voor samen bidden en luisteren naar Gods Woord.

Het kan zomaar zijn dat jij behoefte hebt aan verdieping door persoonlijk gebed of gesprek.

Voel je dan vrij en kom naar het GEBEDSPUNT!

Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met Zijn wil.

1 Joh. 5:14 (NBV)