Sing-in Veenendaal Praiseband

Sing-in Praise Band

De muziek wordt elke maand verzorgd door de Sing-in Praise Band o.l.v. Nelinda Troost-Koudijs.

Onder haar enthousiaste leiding is het elke keer weer een feest van aanbidding, bemoediging en lofprijzing.

Nelinda is moeder van 3 kinderen en vrouw van Gerald Troost. Zij zingt bij verschillende gelegenheden, waarvan de concerten van Gerald een belangrijk onderdeel in haar leven zijn. Ze heeft ontdekt dat je door muziek God kunt aanbidden en ervaren, maar ook dat je anderen door muziek bij de troon van God kunt brengen.

Dat is ook haar verlangen voor Sing-in Veenendaal: dat het samen zingen en aanbidden deze meerwaarde mag hebben. Dan wordt een liedje niet meer gewoon wat mooie teksten op muziek, maar een persoonlijk gebed of gesprek met jouw Hemelse Vader.