Sing-in band

Sing-in band

De muziek voor de Sing-in wordt verzorgd door de Sing-in band o.l.v. Hans Praag. De keuze van de liederen hangt altijd af van het thema van dat moment, maar het is elke keer weer een feest van aanbidding, bemoediging en lofprijzing.

Hans is geboren in Veenendaal en is woonachtig in Ede met zijn vrouw Angela en hun twee kinderen. Hij heeft 25 jaar lang gezongen in een gospelkoor en zingt ook bij andere gelegenheden. Ook is hij dirigent van een door hem opgericht gospelkoor. Zingen is voor hem passie waarbij het overbrengen van de tekst of het verhaal centraal staat. Hans: “Het brengt je dichter bij God en je ervaart Zijn vrede.”

Hans geniet van de Sing-in omdat je met zoveel verschillende mensen en achtergronden bij elkaar bent met één doel: samen zingen! “Hierdoor wordt je opgebouwd en mag je emotie de ruimte geven. Het is mooi om te merken en te zien wat er in de zaal gebeurd als je samen zingt voor de Allerhoogste. Dan komt het heel dichtbij en wordt het heel persoonlijk.”

De Sing-in Veenendaal bestaat natuurlijk al lang en vele mensen komen al jaren, zowel uit de buurt als van ver weg. “Het is mijn verlangen dat er steeds meer en meer mensen geraakt mogen worden door Zijn liefde. Dat we met elkaar, voor elkaar en door elkaar bemoedigd mogen worden en in Zijn kracht een verschil mogen maken in deze wereld.”