Liedlijst Kerstsing-ins 18 december 2016

Thema: Kerst – licht in de nacht poster-sing-in-2016-kerst

14.30 uur – o.l.v. Marcel en Lydia Zimmer:

 • Kom en vier nu feest
 • Komt allen tezamen
  (couplet 1 en 5)
 • U bent die U bent U bent
 • Immanuël
 • Heer, U kent mij als geen ander
 • Eer aan God in de hoge
 • Van A tot Z
 • Heer, ik wil U aanbidden
 • Kom laten wij aanbidden
  Opwekking 529
 • Laat je licht maar schijnen
 • Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht
 • Goed nieuws
 • Alle eer aan God de Vader

17.00 & 20.00 uur:

 • Komt allen tezamen
 • Mary’s boy child
 • Eer zij God in onze dagen
 • Kerstmedley:
  • Nu zijt wellekome
  • Hoor de eng’len zingen d’eer
 • Stille nacht
 • O, holy night
 • Ik zal er zijn
  Opwekking 770
 • Licht van de wereld /
  Komt laten wij aanbidden
 • Your Name
 • Immanuël
  Opwekking 576
 • Een nieuwe morgen
 • Ere zij God