Liedlijst sing-in 19 juni 2022

Thema: Ik ben de weg. – Volg mij!

Zondag 19 juni 2022 is er weer een Sing-in om 19.30 uur.
Er is (nog) geen sing-in om 17.00 uur. Vooraf tickets reserveren is niet meer nodig!

Je bent meer dan welkom om samen met de band God te prijzen en groot te maken in de zaal of via de livestream!

  • Opwekking 685 Hosanna
  • Opwekking 586 Hij is Heer
  • Opwekking 670 Op Hem rust mijn geloof
  • Psalm 86
  • Opwekking 789 Lopen op water
  • Way Maker
  • Opwekking 598 Uw sterke hand
  • Opwekking 665 Tot aan die dag
  • Opwekking 684 Adembenemend
  • What a beautiful name / Agnus dei

Jij maakt een gratis sing-in mogelijk!

Doneren kan via onze online collecte pagina. Is een financiële bijdrage niet mogelijk voor je? Je kunt zeker ook bijdragen door meer mensen uit te nodigen voor de sing-in en door het werk van de sing-in mee te nemen in je gebed.