Het bestuur (de werkgroep) bestaat uit een aantal enthousiaste christenen die het als een uitdaging zien om de Here Jezus bekend te maken onder de mensen. Wij geloven dat Hij Gods Zoon is en een plan heeft voor elk mens hier op aarde. Eens per maand komt het bestuur samen voor de bestuursvergadering

Bestuur

De werkgroep bestaat momenteel uit:

 • Allard Blankenstijn
  voorzitter
 • Marco van Blijderveen
  2e voorzitter – algemeen bestuurslid – PR/Communicatie
 • Pieter Smit
  secretaris
 • Martijn van Goch
  penningmeester
 • Nelinda Troost
  algemeen bestuurslid – muziekgroep
 • Lian Hoogendoorn 
  algemeen bestuurslid – catering
 • Jacolien Beijer
  algemeen bestuurslid – gebeds- en infopunt

Vermogen

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:

 • subsidies en donaties
 • schenkingen, erfstellingen en legaten
 • alle andere verkrijgingen en baten

De stichting heeft geen winstoogmerk. De eventueel met een sing-in behaalde exploitatieoverschotten zullen volledig ten behoeve van de stichting komen. De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de continuïteit van de stichting. Meer over onze financiën > De statuten zijn op verzoek in te zien. Klik hier om contact op te nemen.